Projects

1

2

3

4

Ενεργειακές Κατασκευές

 

Όταν η απόδοση αποκτά αξία …

Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί σύνθετο ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με  μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και συνεπώς η ανάγκη διερεύνησης ορθολογικών μεθόδων διαχείρισης της ενέργειας  είναι επιτακτική.

H Συνέργεια Α.Ε. στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης κτιρίων (Sustainable Building Development) και αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες που επιβάλλει η σύγχρονη εποχή, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας, αναπτύσσει τα παρακάτω πεδία δράσης:


Αυτόνομα υβριδικά συστήματα (Autonomous Hybrid Systems)

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην μελέτη και στην εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων τα οποία μετατρέπουν ηλιακή ή και αιολική ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα με σκοπό την αξιοποίηση του σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως :

 • Ηλεκτροδότηση κατοικιών ( π.χ. εξοχικές ή ακόμη και μόνιμες )
 • Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψύξη αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων κλπ
 • Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρίας και συναγερμού 
 • Εφαρμογές πληροφορικής
 • Αφαλάτωση / καθαρισμός νερού
 • Ναυτιλιακές εφαρμογές 
ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
bullet blue Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας bullet blue Μελέτη (οικονομική και τεχνική) και σχεδιασμός του συστήματος
bullet blue Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια χωρίς να προκαλούν οπτική όχληση bullet blue Εγκατάσταση και ενεργοποίηση λειτουργίας του συστήματος
bullet blue Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας π.χ. αιολική (υβριδικά συστήματα) bullet blue Τεχνική υποστήριξη
bullet blue Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης bullet blue Έλεγχος του συστήματος εξ’ αποστάσεως (μέσω κατάλληλου λογισμικού)
bullet blue Μεγάλη διάρκεια ζωής με απόλυτη αξιοπιστία bullet blue Λειτουργία και Συντήρηση (Ο&Μ)
bullet blue Αθόρυβη λειτουργία, μηδενική εκπομπή ρύπων, απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον  

 

 

Βιοκλιματικές κτιριακές κατασκευές

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

Λύσεις σε νέα κτίρια

Σε νέα κτίρια προσφέρουμε τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 60%, όπως:

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός
 • Χρήση παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων
 • Ειδικός σχεδιασμός για φυσικό φωτισμό και δροσισμό
 • Πράσινες στέγες
 • Πλήρης θερμομόνωση κτιριακού κελύφους
 • Νέας τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/υαλοπίνακες)
 • Νέα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού  (εκμετάλλευση γεωθερμίας ή χρήση αντλιών θερμότητας κλπ)
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας (BMS)

Λύσεις σε υφιστάμενα κτίρια

Σε υφιστάμενα κτίρια προσφέρουμε επίσης τεχνικές λύσεις με σημαντικά περιθώρια ενεργειακής εξοικονόμησης όπως:

 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (εξοικονόμηση έως και 42%)
 • Θερμομόνωση δαπέδου (εξοικονόμηση έως και 10%)
 • Θερμομόνωση οροφής (εξοικονόμηση έως και 10%)
 • Αλλαγή παλαιού τύπου εξωτερικών κουφωμάτων/ υαλοπινάκων με νέου τύπου κουφωμάτων/υαλοπίνακες (εξοικονόμηση έως και 20%)
 • Μείωση της διείσδυσης του αέρα (εξοικονόμηση έως και 20%)
 • Αλλαγή του παλαιού τύπου κεντρικού λεβητοστάσιο με νέο (εξοικονόμηση έως και 20% στη θέρμανση)
 • Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων ή και συστήματα αντιστάθμισης (εξοικονόμηση έως και 20% στη θέρμανση)  

 

Ενεργειακές Υπηρεσίες ως εταιρεία ESCO

Η εταιρία μας σε συνεργασία με αξιόλογα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ελληνικά και της αλλοδαπής, προσφέρει αμιγώς υπηρεσίες ESCO ήτοι ενεργειακές υπηρεσίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του πελάτη, με οικονομικό αντάλλαγμα που βασίζεται εν όλω ή εν μέρει σε ενεργειακό κέρδος και σε συμβατικούς όρους ενεργειακής απόδοσης.

Το αντικείμενο υπηρεσιών ESCO μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ενεργειακές επιθεώρησης
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης από συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • Διαχείριση τυχόν αδειοδοτικών διαδικασιών (πολεοδομία, ΡΑΕ, Περιφέρεια, κλπ.)
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Συντήρηση εξοπλισμού
 • Διαχείριση έργου
 • Εγγύηση αποτελέσματος


Τα οφέλη του πελάτη κατά τη λήψη των ενεργειακών υπηρεσιών τύπου ESCO είναι:

 • Αποφυγή τεχνικού ρίσκου: Ο πελάτης δεν αναλαμβάνει κανένα τεχνικό ρίσκο αφού η εταιρία μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια της μελέτης της υλοποίησης και της πλήρους ή μερικής χρηματοδότησης του έργου.
 • Αποφυγή οικονομικού ρίσκου: Ο πελάτης υλοποιεί μια επένδυση με ελάχιστο ή μηδενικό δανεισμό της επιχείρησης του η/και χρησιμοποίηση ιδίων κεφαλαίων
 • Αποφυγή προσωπικής απασχόλησης: Ο πελάτης δε χρειάζεται να δαπανήσει εργατοώρες αυτού ή του προσωπικού του για την σύνταξη μελετών, αιτήσεων, ερευνών αγοράς, παρακολούθησης του έργου κλπ.
 • Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη εξαιτίας της επιτευχθείσας ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Αύξηση της φήμης της εταιρείας του πελάτη με παράλληλη δημιουργία σοβαρού εργαλείου marketing σχετικά με την κοινωνική εταιρική του ευθύνη
 • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

 

end faqΤα πεδία δράσης αυτά είναι μεταξύ τους αλληλοσυμπληρούμενα και απολύτως συσχετιζόμενα. Τα αντικείμενα των ενεργειακών κατασκευών στα κτιριακά έργα είναι κυρίως:

               1.  Ελαχιστοποίηση του Ενεργειακού Ίχνους των Κτιρίων (Energy Footprint) σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα.

               2.  Παραγωγή ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. όπως η ηλιακή, η αιολική κτλ με υβριδικά συστήματα σχεδιασμένα ανάλογα με την κατανάλωση για άμεση χρήση ενέργειας.


Ο συνδυασμός της χρήσης Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις αποτελούν τη χρυσή τομή, ώστε να οδηγηθούμε στην εποχή της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Γιατί Λειτουργία & Συντήρηση ?

Κάθε Φ/Β σταθμός αποτελεί μια τυπική επιχείρηση που απαιτεί διαχείριση λειτουργίας από απόλυτα εξειδικευμένα άτομα. Στη "Συνέργεια Α.Ε." ...

Περισσότερα

Γιατί Εμείς ?

Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία σε ανώτατο διοικητικό, τεχνικό και εμπορικό...

Περισσότερα

Τα προγράμματά μας

Τα προτεινόμενα προγράμματά μας καλύπτουν τη Διαχείριση Λειτουργίας, Επιτόπου Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης ...

Περισσότερα

Τα έργα μας

Ανταπόκριση στις προκλήσεις των κλάδων της ενέργειας και των γενικών κατασκευών με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα

Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

"Συνέργεια"

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα.

Τηλ. 210 4514892 

Fax. 210 4514834

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.synergia-tc.gr

Θα μας βρείτε εδώ

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πως θα τα διαγράψετε, διαβάστε την Πολιτική Cookies.